I Sesja Rady Miejskiej

Komisarz Wyborczy w Krakowie działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuje I inauguracyjną sesję  Rady Miejskiej w Słomnikach, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.00  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Porządek obrad I sesji Rady.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nt. wyników wyborów i wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego.
  6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Słomniki.