40 Sesja Rady Miejskiej

W dniu  28 sierpnia 2014 r.  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 26 sierpnia br. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Projekt FIO - Małopolska Lokalnie

Projekt FIO-Małopolska LokalnieW ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać 5.000 złotych na realizację projektów na rzecz społeczności w których funkcjonują, lub w przypadku organizacji - na rozwój własnej organizacji.

Czytaj więcej...

Wyraź swoją opinię!

Firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. z Poznania, na zlecenie Narodowego Centrum Kultury realizuje badanie pn.Opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych II i III edycji programu Dom kultury+: Dom kultury+. Edukacja artystyczna (2012) oraz Dom kultury+ Inicjatywy lokalne (2013). Centrum kultury w Słomnikach w 2013 roku realizowało  projekt w ramach III edycji Programu Dom kultury+. Inicjatywy Lokalne. Klikając na słowo ankieta poniżej możecie wypowiedzieć się na temat przeprowadzanego projektu:

ANKIETA

Bezpłatne szkolenie komputerowe – Certyfikat ECDL Core

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL CORE dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

Czytaj więcej...