Awaria ogrzewania

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii ogrzewania zmuszeni jesteśmy do odwołania wszystkich zajęć ( temp. w salach 13°C). Nie odbędzie się także koncert muzyczny w dniu 6 marca.
Decyzję tę podjęliśmy z uwagi na zdrowie uczestników naszych zajęć. O ich wznowieniu poinformujemy Państwa niezwłocznie po usunięciu awarii.

Dyr. MGCK Alicja Biczysko