ORKIESTRA DĘTA „ECHO”

Najstarsza z orkiestr w naszej gminie jest obecnie prowadzona przez kapelmistrza Dariusza Szewczyka.
W roku 2009 z Centrum Kultury pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego dotację na zakup nowych instrumentów. Orkiestra ma także nowe mundury i pięknie się prezentuje, kiedy – jak tradycja każe - towarzyszy nam w uroczystościach państwowych i religijnych. Władze i członkowie orkiestry dbają o jej poziom i wzbogacają swój repertuar. W Centrum Kultury kształcimy też uczniów do orkiestry.
Prezesem Orkiestry Dętej „Echo” jest p. Zbigniew Nowak. Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Dariusz Szewczyk.
Próby orkiestry odbywają się we wtorki od 19.00.
Zapraszamy zwłaszcza nowych członków i uczniów!