Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Numer ogłoszenia: 117812 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

Załączniki