Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach

Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach 10kg, gaz propan w butlach 33 kg, gaz propan w butlach 30 kg, gaz propan-butan w butlach 11kg, propan-butan w butlach FP 11kg, propan-butan w butlach turystycznych 2kg, propan-butan w butlach turystycznych 3kg - dla ZGKiM w Słomnikach ul. Żeromskiego 2.

Czytaj więcej...

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Numer ogłoszenia: 117812 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

Czytaj więcej...

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym do transportu ścieków komunalnych z dostawą na teren bazy zamawiającego.

Czytaj więcej...

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym
wozem asenizacyjnym do transportu ścieków komunalnych z dostawą na teren bazy zamawiającego.

Czytaj więcej...