II sesja Rady Miejskiej

W dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z I sesji.
  2. Zapytania sołtysów i gości sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Ustalenie składów osobowych Komisji Rady i wyboru przewodniczących tych Komisji.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy.
  7. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Słomniki.
  8. Ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Słomnikach.
  9. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.