Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 października 2021r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.