nr rachunku:
PKO BP 09 1020 2906 0000 1102 0301 1343

tytuł wpłaty:
Pomoc dla Ani

paypal: ania.karol@interia.pl

STAN KONTA: 5160