Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Zasady segregowania odpadów

Publikujemy ulotkę przygotowaną przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami dotyczącą zasad segregacji odpadów komunalnych.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki na II półrocze 2013 roku.

Czytaj więcej...

Uchwały w sprawie utrzymania czystości

Informujemy, że Rada Miejska w Słomnikach uchwaliła nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej...

Utrzymanie czystości w gminie

OdpadySzanowni mieszkańcy Gminy Słomniki!

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.Zgodnie z Ustawą od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej...