Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin:

Utrudnienia na drogach dojazdowych do szkoły w Niedźwiedziu z powodu ćwiczeń ewakuacyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 112/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu użyteczności publicznej - z budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niedźwiedź, informuję, że:  

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Informacja o wykazie nieruchomości

Burmistrz Gminy Słomniki

Tydzień Bliskości w Centrum Kultury w Słomnikach

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bliskości Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza mamy w ciąży oraz rodziców z dziećmi w wieku 0-5 lat na wydarzenia w ramach akcji "Blisko".