Publikacja przetargów

Informujemy, że od 28 stycznia 2014 wszystkie ogłoszenia o przetargach będą publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słomniki. Adres do zamówień publicznych: http://bip.malopolska.pl/umslomniki/Article/id,19319.html

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2014 z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki
Zadanie nr 2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika
Zadanie nr 3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy

Czytaj więcej...

Dostawa artykułów spożywczych - przetarg

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Niedźwiedziu gmina Słomniki w roku 2014 - Desery i napoje mleczne

Czytaj więcej...

Budowa linii oświetlenia drogowego

Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zaborze

Czytaj więcej...

Dostawa artykułów spożywczych - przetarg

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Niedźwiedziu gmina Słomniki w roku 2014 z podziałem na zadania 2 postępowanie Zadanie I Produkty mleczne Zadanie II Desery i napoje mleczne

Czytaj więcej...