Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 6 września 2021r.  o godz. 15.00.  w sali obrad Urzędu Miejskiego.

#Szczepimy się z KGW Ratajów

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajowie zaprasza na Festyn zorganizowany w ramach Narodowego Programu Szczepień - #SZCZEPIMY SIĘ Z KGW – który odbędzie się w dniu 5 września 2021r. (tj. w tę niedzielę).

Zgłoszenia na Olimpiadę OSP

Serdecznie zapraszamy druhny i druhów do udziału w  VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczą Strażaków OSP, która odbędzie się w dniach 11 i 12 września 2021 roku na terenie Ośrodka Czorsztyn - Ski w Kluszkowcach gmina Czorsztyn, woj. małopolskie.

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 2 (Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice, Czechy, Kępa, Trątnowice) mł. asp. Dawid Janusz tel. 608560697 w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2022 r. będzie prowadził działania priorytetowe dot. naruszeń przepisów Ruchu Drogowego w rejonie skrzyżowania dróg (Munikakowice–Obrażejowice) w Prandocinie celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Rynek w Słomnikach

W związku z realizacją Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego 13 nr 1 w okresie 1.08.2021–31.01.2022 w Słomnikach ul. Rynek dokonywane będą wzmożone kontrole w/w miejsca zagrożonego, gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów jak również wykroczeń porządkowych.

Komunikaty dostępne są także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Akcja #Szczepimysię z KGW podczas dożynek parafialnych w Prandocinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Prandocinie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Prandocinie zapraszają na dożynki parafialne, które odbędą się dnia 29 sierpnia 2021 r. na terenie obiektów sportowych LKS Juvenia Prandocin.