MŁODZIEŻOWY KLUB DZIENNIKARSKI

Do Młodzieżowego Klubu Dziennikarskiego zapraszamy wszystkich, którzy czują, że mają coś ciekawego do powiedzenia, są rządni wiedzy, nie boją się ludzi i świata, a swoją przyszłość chcą związać z zawodem dziennikarza. W programie:

  • inspiracje: skąd je czerpać?

  • gatunki dziennikarskie i zasady tworzenia tekstu

  • research podstawą do powstania materiału prasowego

  • metoda 6 pytań dziennikarskich i zasada odwróconej piramidy

  • czym jest lead? czy deadline jest ważny? kiedy odbywa się kolegium?

  • etyka w pracy dziennikarza

  • możliwość publikacji prac na łamach „Głosu Słomnik”

Warsztaty odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00

Zajęcia prowadzi Joanna Antosz

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach skupia osoby, które uznały, że dobrym sposobem spędzania wolnego czasu jest obcowanie z literaturą. Wrażeniami i refleksjami na temat poznanych książek klubowicze dzielą się między sobą na cyklicznych spotkaniach, a z innymi zainteresowanymi na łamach prasy lokalnej. Wszystkie rozmowy odbywają się w specjalnej aranżacji dostosowanej do klimatu książki.

Idea Dyskusyjnych Klubów Książki dotarła do Polski za pośrednictwem Instytutu Książki z Wielkiej Brytanii. Klub w Słomnikach był w 2007 roku jednym z 19 działających w Małopolsce. Skupiał on osoby dorosłe, a jego moderatorem od powstania do chwili obecnej jest bibliotekarz - Halina Warchołek. W 2011 roku do projektu  przystąpił Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, którego moderatorem jest bibliotekarz - Magdalena Szwajca.

W wybraną literaturę zaopatruje czytelników koordynator DKK w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, której zbiory na bieżąco wzbogacają się w pozycje cenne i poszukiwane przez czytelników.