Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach

Zakup wraz z dostawą gazu technicznego propan w butlach 10kg, gaz propan w butlach 33 kg, gaz propan w butlach 30 kg, gaz propan-butan w butlach 11kg, propan-butan w butlach FP 11kg, propan-butan w butlach turystycznych 2kg, propan-butan w butlach turystycznych 3kg - dla ZGKiM w Słomnikach ul. Żeromskiego 2.

Załączniki