Ochotnicze Hufce Pracy

Projekt adresowany do ludzi młodych wieku 16-17 lat.

Jeśli jesteś w wieku 16-17 lat i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą nieaktywną zawodową, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach, masz szansę bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Informacja Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa Bazy Paliw w kompleksie wojskowym Niedźwiedź - Etap II na działkach 314/5, 314/0 obr. Ratajów (teren zamknięty).

Czytaj więcej...

Szkolenie BHP dla rolników

KRUSOddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie serdecznie zaprasza rolników i domowników z gminy Słomniki do udziału w dwugodzinnym szkoleniu  z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym,  które odbędzie się 28.10.2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Jak rozmawiać z dłużnikiem? - szkolenie APARP

Czy Twoja firma miewa problemy z odzyskaniem należności? Czy zdarza się, że z niepokojem sprawdzasz stan firmowego konta i odliczasz kolejne dni opóźnienia? Zanim sięgniesz po telefon, aby zażądać spłaty faktury, dowiedz się, jak w rozmowie odzyskać dług i nie stracić klienta.

Czytaj więcej...

Bezzwrotna pomoc dla przedsiębiorców

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka (w załączeniu informacja).

Czytaj więcej...