V Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym

 V Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym12 września br. w miejscowości Świątniki Górne odbędą się V Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Organizatorem Mistrzostw jest Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł oraz Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne dr Witold Słomka.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie w sprawie: wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.  1536 z późn. zm.) na 2015 rok”.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników w sprawie owoców i warzyw

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Czytaj więcej...

Plener malarski

Plener malarskiSzkoła rysunku i malarstwa przy Centrum Kultury w Słomnikach organizuje drugi plener malarski dla swoich uczestników. Zamiast w okolice Mszany Dolnej, które nawiedziła powódź, malarze- amatorzy pojadą 29 sierpnia do klasztoru w Tyńcu. Będą malować zabytkowy klasztor oraz widok na Wisłę i okolice Krakowa, jaki rozpościera się z klasztornych murów. Opiekunem artystycznym pleneru jest Jan Biczysko.

Czytaj więcej...

Jurajska Kraina: nabór wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...