Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

Czytaj więcej...

Projekt „Pierwszy dzwonek"

Projekt „Pierwszy dzwonek25 sierpnia 2014 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację projektu „Pierwszy dzwonek". Kierowany jest on do rodzin wielodzietnych 4+ tj. składających się z rodziców (opiekunów) i co najmniej czworga dzieci w wieku do 18. roku życia lat (lub 24., gdy się jeszcze uczą) - w tym przynajmniej jedno z nich musi uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...

41 Sesja Rady Miejskiej

W dniu  25 września 2014 r.  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji

W dniu 23 września br. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Szkolenie ARiMR dla rolników

2mt_ignore4 września 2014r. o godz. 09:00 w sali  MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4 odbędzie się spotkanie informacyjne. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad przyznawania „płatności za zazielenienie”, która będzie obowiązywać od 2015 roku.

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie i będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków przekazywanych przez UE na obszary wiejskie.