Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przetarg

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa przedszkola (Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach).