Remont i adaptacja sali - przetarg

Remont i adaptacja salki gimnastycznej na salę lekcyjną w budynku Zespołu Szkół w Waganowicach.