Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki

Numer ogłoszenia: 117812 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

Czytaj więcej...

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym do transportu ścieków komunalnych z dostawą na teren bazy zamawiającego.

Czytaj więcej...

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym
wozem asenizacyjnym do transportu ścieków komunalnych z dostawą na teren bazy zamawiającego.

Czytaj więcej...

Zakup oleju napędowego ON na 2015 rok - przetarg

Zakup oleju napędowego ON dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM Słomniki ul. Żeromskiego 2.

Czytaj więcej...