Symbole gminy

31 sierpnia 2007 Rada Miejska w Słomnikach na podstawie opracowania Pana Wiesława Chorązkiego z roku 2004 podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu  herbu, flagi, baneru i pieczęci (Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2007 r.).

 

Przedstawiamy opracowanie Pana dr Wiesława Chorązkiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

 

HERB, FLAGA, BANNER I PIECZĘĆ MIASTA I GMINY SŁOMNIKI — UZASADNIENIE

 

HERB

 

W polu błękitnym św. Michał Archanioł wprost srebrny z mieczem w prawicy srebrnym, z jelcem, rękojeścią i głowicą złotą, z wagą w lewicy złotą.
Gdzie: św. Michał Archanioł występuje na pieczęciach miejskich i wójtowskich od 1 połowy XVI wieku do końca XVIII wieku. Znane są dwa rodzaje odcisków pieczęci miejskiej (pierwsza: tłok pieczętny z początków XVI wieku; druga: tłok pieczętny z połowy XVI wieku) oraz jedna pieczęć wójtowska, najprawdopodobniej, której tłok powstał również w XVI wieku. Wszystkie one przedstawiają wspomnianą postać św. Michała. Różnią się nieco kształtem postaci, atrybutów (miecza lub szabli oraz wagi), ich rozmieszczeniem: miecz w prawicy lub w lewicy; opuszczony lub wzniesiony. Różnią się również motywami ozdobnymi — typu: rośliny, gwiazda lub księżyc lub jedne i drugie. Trudne do ustalenie jest pochodzenie św. Michała Archanioła umieszczonego na kolejnych pieczęciach i tarczach herbu miejskiego, wszak w Słomnikach nie ma kościoła noszącego to wezwanie. Z pewnością jest to średniowieczny patron miasta lub cechów.
Od 2 połowy XVI do końca XVIII wieku kancelaria wójtowska używała pieczęci z herbem rodowym Poraj tj. z pięciolistną różą.
Po odzyskaniu przez Polskę w roku 1918 niepodległości, władze osady Słomniki podjęły starania mające na celu odzyskanie praw miejskich, z tego okresu pochodzi zachowany w słomnickim muzeum projekt herbu miejskiego, wzorowany na pierwszej pieczęci miejskiej z 1 połowy XVI wieku. Św. Michała przedstawiono w długiej, powłóczystej tunice z mieczem w prawicy i wagą w lewicy oraz pięciopromienną złotą gwiazdą u stóp. Pole tarczy miało barwę czerwoną. Jednak późniejsze wzory herbu miejskiego mają już barwę pola — błękitną. W dziele: „Miastach polskich w tysiącleciu” t. 1, Warszawa 1966 widnieje herb miasta Słomniki: w polu błękitnym postać św. Michała z mieczem w prawicy i wagą w lewicy. Niestety wszystkie wyobrażenia św. Michała — niebiańskiego i Boskiego rycerza, nie oddawały jego mocarności. Przyczyną było zbyt „dziewczęce” oblicze oraz długa, zwiewna tunika przypominająca klasyczną „koszulę nocną”. Powyższy projekt herbu Miasta i Gminy Słomniki, ma na celu podkreślenie mocarności św. Michała, wodza chóru anielskiego, a zarazem zwycięzca Lucyfera w czasie buntu aniołów, kierowanego przeciw Bogu. Czczony jako protektor Kościoła, obrońca w walce z szatanem i przewodnik dusz w ich ostatniej drodze..
Uzasadnienie barw: błękit to kolor maryjny i niebiański, a także barwa pola tarczy herbu Leliwa, którym pieczętowały się liczne rody — właściciele klucza niedźwiedzkiego (od XIV wieku do roku 1945, m.in. rodu Tarnowskich i Wodzickich). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

 

FLAGA

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w słup w proporcjach: 1 : 1, gdzie część swobodna dzielona w pas w proporcjach: 2 : 1: 2. Pionowy  pas przy drzewcu w barwie białej z herbem miasta i gminy pośrodku; pas w części swobodnej w trzy pasy o barwach: u góry — błękitny (niebieski) środkowy — biały, a dolny — błękitny (niebieski).
Barwy flagi wywodzą się od herbu i mają identyczne znaczenie. Błękit to kolor maryjny i niebiański, a także barwa pola tarczy herbu Leliwa, którym pieczętowały się liczne rody — właściciele klucza niedźwiedzkiego (od XIV wieku do roku 1945, m.in. rodu Tarnowskich i Wodzickich). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Żółcień symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

 

BANNER

 

Bannerem jest prostokątny płat o proporcjach: 5 :16, dzielony w pas w proporcjach 1 : 4, gdzie część swobodna dzielona w słup, w proporcjach: 2 : 1 : 2. Górny pas biały z herbem miasta i gminy pośrodku. Część swobodna w barwach: błękitnej (niebieskiej) — pionowy szerszy pas przy drzewcu, białej — węższy pas środkowy i błękitnej (niebieskiej) — szerszy pas zewnętrzny.
Barwy banneru wywodzą się od herbu i mają identyczne znaczenie. Błękit to kolor maryjny i niebiański, a także barwa pola tarczy herbu Leliwa, którym pieczętowały się liczne rody — właściciele klucza niedźwiedzkiego (od XIV wieku do roku 1945, m.in. rodu Tarnowskich i Wodzickich). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Żółcień symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

 

PIECZĘĆ

 

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis MIASTO I GMINA SŁOMNIKI między napisem „Gmina i Miasto” i „Słomniki” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Miasta i Gminy Słomniki: św. Michał Archanioł wprost z mieczem w prawicy i  wagą w lewicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie historyczno-heraldyczne Miasta i Gminy SłomnikiWłodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)

 

Projekt graficzny symboli Miasta i Gminy SłomnikiAlfred Znamierowski (Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny — Warszawa).

 

Kraków — Warszawa, 29 czerwca 2004 roku