TAŃCZ I ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI 4 – 8 lat i 9 – 11 lat

(zajęcia umuzykalniające z elementami tańca i śpiewu)

 

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych: od 4 – 7 lat i od 9 – 11 lat. Zajęciom tym towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym ich celem jest: rozwijanie muzykalności dzieci, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form, między innymi przez zabawy ruchowe przy muzyce, naukę piosenek, grę na instrumentach perkusyjnych, naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, tańce integracyjne, zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki- tempo, dynamikę itd.

Zajęcia prowadzi: Weronika Piwek

Zajęcia odbywają się w: poniedziałki gr. 4 – 8 lat godz. 16.00 – 16.45

czwartki gr. 9 – 11 lat godz. 16.00 – 16.45

Cena: 20 zł za miesiąc

ZESPOŁY MUZYCZNE

W Centrum Kultury ćwiczą i rozwijają się zespoły muzyczne, pod okiem Wojciecha Janczarskiego:

KĄT OSTRY

CRACERS

!@#$%^&*

WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty powstały z myślą o tych, którzy chcą śpiewać na scenie. W trakcie ich trwania uczestnicy dowiedzą się jak dobierać repertuar, jak pracować nad interpretacją, jak poprawnie oddychać, osiągnąć dobrą dykcję, jak przygotować się do występów estradowych itd. Uczestnikom oferujemy bogatą kolekcję podkładów muzycznych, oraz możliwość zaprezentowania się w czasie koncertów organizowanych przez MGCK.
Warsztaty prowadzi pan Wojciech Janczarski

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH

Uczniów, chcących grać a Orkiestrze Dętej „Echo”  zachęcamy do udziału w lekcjach gry na instrumentach dętych. Orkiestra to nasza duma i chluba, nie tylko dzięki tradycji, ale także jej obecnemu kształtowi.
Dołączcie do orkiestry, przygotowując się już dziś.
Lekcje prowadzi Mateusz Przecherski.
Zapraszamy we wtorki i czwartki od 14.00-18.00 (godzina do ustalenia indywidualnie z instruktorem).

WARSZTATY GITAROWE

Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem (budowa instrumentu, nazwy strun, oznaczenie placów  w zapisie akordów,) oraz podstawowymi technikami gry na gitarze. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna).
Uczestnicy osiągający najlepsze wyniki, będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w trakcie organizowanych przez MGCK imprez.
Warsztaty prowadzi pan Wojciech Janczarski

Koszt warsztatów gitarowych i perkusyjnych to 20 zł. W przypadku płatności za 3 miesiące z góry - 50 zł za kwartał.

Więcej artykułów…

  1. WARSZTATY PERKUSYJNE