Zasady wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu

Zasady wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu

 

w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach

 

  1. Wynajem sali oraz sprzętu może nastąpić tylko wtedy, gdy nie koliduje to z harmonogramem stałych zajęć oraz zaplanowanych imprez w Centrum Kultury.
  2. Wynajem następuje po uprzednim podpisaniu umowy wynajmu, która określa szczegółowo zasady oraz koszty wynajmu.
  3. Koszty wynajmu reguluje cennik.

 

Cennik wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu w MGCK w Słomnikach

 

 

Wynajem sali (tanecznej, teatralnej, muzycznej) wraz z wyposażeniem na cele zgodne ze statutową działalnością MGCK (zajęcia warsztatowe wzbogacające ofertę kulturalną.

 

 

10,00 za 1 godzinę brutto

powyżej 4 godzin jednego dnia cena może zostać wynegocjowana indywidualnie

 

Wynajem sali (widowiskowej, muzealnej) wraz ze sprzętem audiowizualnym dla firm szkoleniowych, edukacyjnych, fundacji prowadzących działalność odpłatną lub finansowaną z projektów unijnych.

 

 

50,00 za 1 godzinę + 23% VAT

powyżej 5 godzin jednego dnia- 300,00 + 23% VAT

 

Wynajem sali wraz z wyposażeniem dla firm prowadzących działalność związaną ze sprzedażą produktów i usług.

 

 

100,00 za 1 godzinę + 23% VAT

 

Wynajem sali wraz z wyposażeniem na spotkania organizacji społecznych i politycznych.

 

 

50,00 za 1 godzinę + 23% VAT

 

Wynajem sali widowiskowej na spotkania wyborcze.

 

 

100,00 + 23% VAT

Partnerom, z którymi Centrum Kultury podejmuje wspólne działania, użycza się pomieszczeń i sprzętu bezpłatnie.

Powyższe zasady oraz cennik obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.