ZESPÓŁ ESCAPE

To zespół tańca nowoczesnego, który z powodzeniem działa już od trzech lat. Jest atrakcją wielu imprez Centrum Kultury,  także plenerowych, jak Dni Słomnik, czy Święto Czosnku.

Zespół prowadziła znakomita tancerka i instruktorka p. Ewa Szary., a od września 2010r. doświadczona i równie znakomita tancerka Ligia Dzik.

W styczniu 2011r Zespół Escape zdobył II miejsce na II Tanecznej Olimpiadzie Zimowej w Krakowie.

Zajęcia prowadzi pani Ligia Dzik

TAŃCZ I ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI 4 – 8 lat i 9 – 11 lat

TAŃCZ I ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI 4 – 8 lat i 9 – 11 lat

(zajęcia umuzykalniające z elementami tańca i śpiewu)

 

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych: od 4 – 7 lat i od 9 – 11 lat. Zajęciom tym towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym ich celem jest: rozwijanie muzykalności dzieci, rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form, między innymi przez zabawy ruchowe przy muzyce, naukę piosenek, grę na instrumentach perkusyjnych, naukę tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, tańce integracyjne, zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki- tempo, dynamikę itd.

Zajęcia prowadzi: Weronika Piwek

Zajęcia odbywają się w: poniedziałki gr. 4 – 8 lat godz. 16.00 – 16.45

czwartki gr. 9 – 11 lat godz. 16.00 – 16.45

Cena: 20 zł za miesiąc