Przebudowa i remont dróg - przetarg

Przebudowa i remont dróg: Zadanie I:Przebudowa i remont dróg gminnych: Ul. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli Zadanie II: Remont drogi rolniczej: Januszowice za stawem

Czytaj więcej...

Zakup samochodu pożarniczego - przetarg

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki

Czytaj więcej...

Odbudowa mostu - przetarg

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 601769K (działka nr ewid. 426/1) w miejscowości Niedźwiedź w km 1+100

Czytaj więcej...

Remont dróg gminnych - przetarg

Przebudowa i remont dróg gminnych: Ul. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli

Czytaj więcej...

Dzierżawa pod karuzele - przetarg

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzeli w czasie trawania odpustu w Słomnikach w dniach od 4 października 2013r. do 7 października 2013r.

Czytaj więcej...