Wykonanie instalacji co z kotłownią - przetarg II

Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej oraz robót towarzyszących w budynku komunalnym przy ulicy Kościuszki 26 w Słomnikach.

Czytaj więcej...

Zakup oleju opałowego - przetarg

Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2013/2014 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257.

Czytaj więcej...

Zakup węgla - przetarg

Zakup wraz z dostawą węgla oraz eko-groszku dla Zespołów Szkół na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie I: Zakup wraz z dostawą loco magazyn węgla dla Zespołów Szkół na terenie Gminy Słomniki w sezonie grzewczym 2013/2014
Zadanie II: Zakup wraz z dostawą loco magazyn eko-groszku dla Zespołów Szkół Gminy Słomniki w sezonie grzewczym 2013/2014

Czytaj więcej...

Nadzór inwestorski - przetarg

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszowice, Prandocin Wysiołek, Słomniki

Czytaj więcej...

Przebudowa i remont dróg - przetarg

Przebudowa i remont dróg gminnych: Ul. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli

Czytaj więcej...