Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272304 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881043 lub 3881314, faks 012 3881043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne oraz kontenery siatkowe (szt -3) wraz z dostawą na teren bazy zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów ciężarowych, oraz być dopuszczony do obrotu na terenie rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać świadectwo homologacji. A. Parametry samochodu ciężarowego; Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe o DMC 16 - 18t. 1. Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM i pojemności max 7,0 l, spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 5 poprzez SCR, COMMON RAIL 2. Kabina dzienna, trzyosobowa, okno w tylnej ścianie kabiny 3. Środkowy fotel ze składanym oparciem, podłokietnikiem i biodrowym pasem bezpieczeństwa. 4. Klimatyzacja dachowa 5. Szyba przednia barwiona elektrycznie podgrzewana 6. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne 7. Szyby boczne sterowane elektrycznie 8. Światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia i zarysowania 9. Oświetlenie robocze na tylnej ścianie kabiny 10. Komputer pokładowy informujący m.in. o zużyciu paliwa, pracy PTO, ewentualnych usterkach - menu w j. polskim. 11. Radioodtwarzacz Cd, oraz radio CB 12. Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. 13. Tylne zawieszenie mechaniczne - wzmocnione wyposażone w amortyzatory oraz stabilizator 14. Ogumienie 285-70R 19,5,koła - (przednie pojedyncze, tylne bliźniacze + koło zapasowe), 15. Blokada mechanizmu różnicowego 16. Wspomaganie układu kierowniczego 17. Dwuobwodowy układ hamulcowy, ABS, ASR 18. Rozstaw osi 3600 - 3800mm 19. Hamulce tarczowe, wentylowane na osi przedniej i tylnej 20. Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny z napisem ZGKiM SŁOMNIKI (światło żółte ostrzegawcze) 21. Regulator prędkości (tempomat) 22. Zabezpieczenie typu immobilaiser 23. Akustyczny sygnalizator biegu wstecznego z możliwością rozłączenia 24. Filtr powietrza z wlotem na dachu kabiny 25. Pojazd musi być przystosowany do pracy w temperaturach spadających poniżej -18 stopni Celsjusza 26. Przedmiot zamówienia objęty gwarancją minimum 12 miesięcy na cały pojazd oraz 24 miesiące na układ napędowy 27. Przystawka odbioru mocy z fabrycznym sterowaniem i oprogramowaniem przeznaczona do pracy ciągłej 28. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 200 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem wlewu 29. Rura wydechowa skierowana do góry 30. Zderzak stalowy 31. Kolor kabiny fabryczny - Niebieski. Zamawiający nie dopuszcza przemalowania kabiny z innego koloru na niebieski. 32. Skrzynia na narzędzia, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, fabryczny komplet kluczy 33. Zbiornik AdBlue nie większy niż 27 l 34. Skrzynia biegów , 6 - biegowa manualna 35. Ręczny wyłącznik prądu na ramie podwozia 36. Rok produkcji nie starszy niż 2012 B) Parametry urządzenia hakowego 1. Udźwig urządzenia minimum 8 000 kg 2. Wysokość oka zaczepowego 1 200 mm 3. Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania maksymalnie 800 mm 4. Długość obsługiwanych kontenerów 3 400 do 4 500 mm (typ obsługiwanych kontenerów KP7,KP10) 5. Długość robocza urządzenia 3 800 mm 6. Szerokość szyn 1 030 mm 7. Sterowanie funkcjami urządzenia na zewnątrz pojazdu przy ramie - po lewej stronie 8. Elektryczne sterowanie funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy 9. Hydrauliczna blokada kontenera z świetlną sygnalizacją w kabinie kierowcy 10. Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego 11. Regulowany docisk ślizgów bocznych 12. Zabezpieczenie przed omyłkowymi operacjami 13. Pompa hydrauliczna tłoczkowa 14. Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym w przypadku awarii zasilania elektrycznego - zachowana ciągłość pracy 15. Hydrauliczne sterowanie z zewnątrz kabiny 16. Masa własna urządzenia hakowego do 1000 kg 17. Rozdzielacz hydrauliczny bez elektrozaworów Hydrocontrol z dodatkowymi wyprowadzeniami 18. Max Ciśnienie robocze - minimum 290 bar ze względu na umożliwienie podłączenia urządzeń, których ciśnienie robocze tego wymaga. 19. Wyprowadzenie szybko-złączy do napędu odbiornika wysokociśnieniowego 20. Serwis 24 h z dojazdem do Zamawiającego 21. Katalog części zamiennych 22. Znak CE 23. Certyfikat spełnienia norm TUV 24. Urządzenie przystosowane do montażu na każdym typie podwozia, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi ok. 12.000 do 18.000 kg 25. Rama wywrotu - odkładanie kontenera oraz wysypywanie zawartości kontenera 26. Ramię główne z przesuwem teleskopowym hydraulicznym. 27. Oko zaczepowe urządzenia hakowego wykonane z materiału o niskiej ścieralności 28. Oko zaczepowe urządzenia hakowego z blokadą bezwładnościową 29. Dodatkowe rolki przesuwu kontenera umiejscowione na ramie urządzenia hakowego zmniejszające opór toczenia kontenera podczas przesuwu po ramie zabudowy 30. Sworznie mocujące elementy urządzenia hakowego wykonane z materiału bardzo wysokiej jakości,(min. 15 230, 1100-1200 MPa) 31. Dwa siłowniki centralne z chromowanymi tłoczyskami oraz siłownik przesuwu urządzenia hakowego wykonane wg najwyższych standardów jakości. 32. Urządzenie hakowe wykonane wg normy DIN 30722 umożliwiające przekładanie kontenera na przyczepę 33. Funkcja szybkiego ruchu, do odkładania pustego pojemnika oraz funkcja miękkiego opadania kontenera 34. Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych 35. Rolki główne prowadzące kontener - stal kuta. C). Kontenery siatkowe na odpady typ KP - 3 sztuki - standard wykonania jak dla typowego kontenera KP-10 - ściany boczne siatkowe - dno kontenera z blachy pełnej - cześć górna kontenera zabudowana, z otworami wrzutowymi - blacha pełna - kolorystyka do uzgodnienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma WANICKI Sp. z o.o. ul. Myślenicka 19 32-031 Mogilany, ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 259750,00

  • Oferta z najniższą ceną: 259750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259750,00

  • Waluta: PLN.

Budowa sieci wodociągowej - WYBÓR OFERTY

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orłów Górny, Prandocin Wysiołek, Ratajów Kleśnia.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100, 32-112 Klimontów


Uzasadnienie wyboru: oferta  spełniająca warunki  zawarte  w SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaje wysłane faksem w związku z czym umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana nie wcześniej niż 02.07.2013 r. zgodnie z art.94 Pzp.


W prowadzonym postępowaniu  złożono 4 oferty, które otrzymały następującą ilość punktów:

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ..100.

Razem

Dodatkowe informacje

1

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD
Stanisław Boguta Spółka Jawna
Nieznanowice 50
32 – 420 Gdów

44,50

133,5

-

2

Zakład Remontowo- Budowlany
Piotr Tłuszcz
ul. Krakowska 48 A
32-090 Słomniki

67,70

203,1

-

3

Firma Handlowo-Usługowa
Marek Kruczek
Cieniawa 109
33-333 Ptaszkowa

86,42

259,26

-

4

Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100, 32-112 Klimontów

100

300

Oferta Wybrana


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne ofertY.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Czytaj więcej...

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego

Rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego o garaż jednostanowiskowy dla OSP w miejscowości Smroków gm. Słomniki.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przetarg

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa przedszkola (Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach).

Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym - WYBÓR OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup fabrycznie nowego Samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów na odpady komunalne.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Firma WANICKI Sp. Z o.o.

ul. Myślenicka 19

32 – 031 Mogilany

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki zawarte w SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.

W związku z tym, że w prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta zgodnie z art.94 ust.2 pkt .1) lit.a umowa w sprawie zamówienia zostanie może zostać podpisana niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę, która otrzymała następującą ilość punktów:

 

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ..100.

Razem

Dodatkowe informacje

1

Firma WANICKI Sp. Z o.o.ul. Myślenicka 19

32 – 031 Mogilany

100,00

300,00

Oferta

wybrana

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty .

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

     

Czytaj więcej...