Konwersja cyfrowa domów kultury

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zostało beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło w sumie 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców - wśród których znalazło się Centrum Kultury w Słomnikach. W wyniku przeprowadzonego konkursu MGCK otrzyma dotację w wysokości 77 200 zł, którą przeznaczy na doposażenie instytucji w niezbędny sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy i elektroniczny, poprawienie dostępności strony internetowej oraz szkolenia pracowników, poszerzające kompetencje i umiejętności związane z animacją kulturalną i organizacją wydarzeń kulturalnych w przestrzeni online. Projekt „MGCK bliżej – kultura bez dystansu” Centrum Kultury realizować będzie do końca czerwca 2022 roku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kultura z bliska - Słońcem malowane. Witraże

W sobotę, 18 września, w ramach projektu Kultura z Bliska wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie oglądaliśmy witraże prezentowane w Galerii Rzemiosła Artystycznego oraz wzięliśmy udział w lekcji muzealnej "Słońcem malowane. Witraże".

Sportowe Wyzwanie Intersnack - turniej oldbojów

Turniej został rozegrany na boisku Orlik przy LKS Słomniczanka Słomniki 12 września. Zawody odbywały się w zgodnie z przepisami IFAB, z uwzględnieniem realów pola gry piłki nożnej sześcioosobowej.

WARSZTATOWNIA: LEM

W weekend między 25 i 26 września zapraszamy maluszki pod opieką rodziców oraz starsze, samodzielne dzieci do udziału w szeregu artystycznych i kreatywnych warsztatów w ramach akcji: WARSZTATOWNIA: LEM. Nadchodząca edycja artystycznych warsztatów inspirowana będzie twórczością Stanisława Lema.

Kultura z bliska - wycieczka do Muzeum Narodowego

W ramach projektu Kultura z bliska zapraszamy dzieci w wieku 7+ na sobotnią wycieczkę do Muzeum Narodowego i udział w warsztatach "Co się robi z gliny?" w Galerii Rzemiosła Artystycznego przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Koszt wyjazdu to 15 złotych - zapisy i dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie MGCK, pod numerem tel. 12 388 11 49 lub 511 338 241.