ZESPÓŁ WOKALNY PROMYKI

Zespół promyki działa w ramach Klubu Dziecięcego w Waganowicach. Klub Dziecięcy powstał w 2009/2010 r. W ramach Klubu prowadzone są zajęcia muzyczno – plastyczne w czasie, których dzieci: malują, kleją oraz wykonują prace różnymi innymi technikami plastycznymi, śpiewają, tańczą, a także bawią się np. z chustą animacyjną. W czasie spotkań Klubu odbywają się również zajęcia z pedagogiki cyrku. W 2011/2012 z dzieci z Klubu utworzył się zespół wokalny. Zespół tworzą dzieci w wieku 8 – 12 lat. Wzięli udziałw wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek 2012 i zajęli III miejsce. Co drugi tydzień zespół ma swoje próby, a co drugi zajęcia muzyczno - plastyczne.

Opiekunem zespołu jest Weronika Piwek

Próby i zajęcia: wtorki godz. 14.00 – 15. 00