Muzeum Ziemi Słomnickiej

Muzeum Ziemi Słomnickiej, otwarte w październiku 2002 roku, było dziełem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki, a właściwie kilkorga osób, których zamiłowanie do ojczystej historii, zapał i determinacja zaowocowały zgromadzeniem imponujących zbiorów. Ci pasjonaci to: ówczesny Prezes Stowarzyszenia Władysław Warchoł, Katarzyna Obrzut- wieloletnia dyrektorka szkoły w Słomnikach, Halina Michalska i Anna Bieniecka - nauczycielki słomnickiej szkoły oraz Marian Węgrzynowicz - społeczny kustosz muzeum.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki w 2009 roku przekazało muzeum pod opiekę merytoryczną Miejsko- Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach. Dzięki staraniom Burmistrza Słomnik Pawła Knafla - także członka i współzałożyciela Stowarzyszenia oraz osobistemu zaangażowaniu Pana Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i Honorowego Obywatela Słomnik, zostały pozyskane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont pomieszczeń w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury. W ten sposób w roku 2008 przygotowano pomieszczenia po dawnym zakładzie przemysłowym, mieszczącym się niegdyś na tyłach MGCK. W roku 2009 Urząd Marszałkowski przekazał dodatkowo 50 000,00 złotych na wyposażenie muzeum.

Dzięki temu w bardzo szybkim tempie pracownicy Miejsko- Gminnego Centrum Kultury wyposażyli sale muzealne w nowoczesne gabloty i sprzęt audiowizualny, który posłuży do funkcjonowania muzeum. Zbiory zostały poddane niezbędnym zabiegom higienicznym, posegregowane i wyeksponowane. Muzeum posiada cztery sale. W pierwszej znajdują się pamiątki z lat dwudziestolecia międzywojennego. Sala środkowa, największa, zawiera ekspozycję chronologiczną dotyczącą dziejów ziemi słomnickiej. Dodatkowo jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i krzesła konferencyjne, aby mogły się w niej odbywać lekcje muzealne, odczyty, pokazy itp. Trzecia sala pokazuje tradycje wsi naszej ziemi. A czwarta jest pomieszczeniem na wystawy fotograficzne, malarskie i inne.

 

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ziemi Słomnickiej odbyło się 10 grudnia 2009 roku. Byli na nim obecni zaproszeni goście, w tym Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Michał Sapeta i Kazimierz Barczyk, który w znacznej mierze pomógł nowej siedzibie powstać. Obaj goście razem z Burmistrzem Pawłem Knaflem przecięli symboliczną wstęgę i dopełnili tym ceremoniału otwarcia. Po krótkich wystąpieniach Burmistrza i Prezesa Władysława Warchoła, po podziękowaniach dla założycieli muzeum, goście obejrzeli prezentację najnowszych nabytków muzealnych- kolekcję 44 zdjęć archiwalnych, przedstawiających Słomniki w dwudziestoleciu międzywojennym. Fotografie te zakupiło MGCK i stanowią one własność muzeum.

 

Zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.

Raz w miesiąc w niedzielę Muzeum organizuje Dzień Otwarty.
Ponadto możne je zwiedzać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
tel. 12 388 11 49